Αγαπητοί φίλοι

Θέλω να σας καλέσω στην ατομική έκθεση μου 'Maid at Home' στην γκάλερι Αποκάλυψη, Λευκωσία στις 16 του Νοεμβίου η ώρα 19.30. Η έκθεση θα συνεχίσει ως τις 1 Δεκεμβίου 2018. 

Μίριαμ

View the Gallery


Dear friends,

I would like to invite you to my solo exhibition 'Maid at Home' at the Apocalypse Gallery, Nicosia on Friday the 16th November at 19.30. The exhibition will continue until the 1st of December 2018.

Miriam

View the Gallery